top of page

Personvernerklæring:
 
Innledning 
Studio Spornes (eier av Spornesfestivalen) behandler personopplysninger om deg som besøker og bruker våre nettsteder, mobilapplikasjoner og plattformer i sosiale medier (”Digitale Kanaler”), og om deg som deltar i kampanjer og konkurranser eller undersøkelser som arrangeres av oss.

Denne personvernpolicyen beskriver hvordan vi behandler dine personopplysninger, og hvilke rettigheter du har i forbindelse med dette, og hvilke informasjonskapsler som brukes i forbindelse med våre digitale kanaler.
Denne versjonen av integritetspolicyen er tilpasset for Studio Spornes digitale kanaler

Studio Spornes beskytter din personlige integritet og etterstreber et høyt beskyttelsesnivå ved all behandling av personopplysninger. All behandling av personopplysninger innenfor Studio Spornes skjer i samsvar med tillemping av personopplysningslovgivningen. Innenfor EU/EØS gjelder EUs Personvernforordning (GDPR) fra 25. mai 2018 . Fordi de fleste av Studio Spornes omfattes av europeisk lovgivning, tar denne policyen utgangspunkt i Personvernforordningen, GDPR. Lokal lovgivning om personopplysninger utenfor EU/EØS følges i relevante tilfeller.

I forbindelse med Studio Spornes digitale tjenester kan spesifikk informasjon om behandling av personopplysninger gis, og den har i så fall fortrinn fremfor denne generelle informasjonen.
Hva er en personopplysning?

En personopplysning er all informasjon som direkte eller indirekte, sammen med andre opplysninger, kan kobles til en levende fysisk person. Det innebærer at vidt forskjellige opplysninger som f.eks. navn og kontaktopplysninger, IP-adresser, konkurransebidrag, kjøpshistorikk, saksopplysninger og fotografier utgjør personopplysninger.
 
Hvilke personopplysninger om deg samler vi inn?
 
Ved besøk i våre digitale kanaler
Når du besøker eller bruker våre digitale kanaler kan vi komme til å samle inn slike opplysninger som du selv velger å gi oss, f.eks. ditt navn, postadresse, e-postadresse og mobilnummer. Personopplysninger kan også samles inn gjennom informasjonskapsler som beskrives i punktet ”Informasjon om informasjonskapsler – og hvordan du skal unngå informasjonskapsler”.

Ved deltakelse i konkurranser, andre markedsaktiviteter, evalueringer eller smakspaneler
Hvis du deltar i konkurranser eller andre markedsaktiviteter som arrangeres av Studio Spornes kan konkurransebidrag og andre opplysninger om deg som er nødvendige f.eks. for å administrere premier, komme til å bli behandlet. Hvis du er med i en evalueringsakitvitet som gjelder et av Studio Spornes produkter, behandles også dine synspunkter og forslag, og i tillegg opplysninger om kjønn og alder. Ved smakspaneler behandler vi i tillegg også eventuelle matallergier.
Ved kontakt med vår kundeservice og annen kommunikasjon

I kommunikasjon med oss, f.eks. ved spørsmål til vår kundeservice eller i saker som gjelder reklamasjon på produkter som er produsert av Studio Spornes  kan vi i tillegg til dine kontaktopplysninger, komme til å behandle f.eks. saksopplysninger, kundenummer, klager, ønsker og andre opplysninger som du gir om deg selv når du er i kontakt med oss.
Til hvilke formål behandler vi dine personopplysninger?

Avhengig av om du besøker våre digitale kanaler, deltar i konkurranser, andre markedsføringsaktiviteter, evalueringer eller smakspaneler eller kommuniserer med oss i andre sammenhenger, behandler vi dine personopplysninger for forskjellige formål:

• For å levere tjenester eller produkter som du har bestilt og administrere vår avtale med deg.
• For å kommunisere med deg og administrere din sak (f.eks. håndtere reklamasjoner/skader, klager eller synspunkter osv.).
• For å håndtere og svare på rettslige krav, f.eks. ved en tvist eller en rettslig prosess.
• For å administrere events, konkurranser og premier. Konkurransebidrag kan komme til å bli publisert ved markedsføring.
• For å følge opp og evaluere Studio Spornes produkter.
• For å vedlikeholde, utvikle, teste og forbedre våre digitale kanaler og de tekniske plattformene som de leveres på.
• For å lage statistikk for bruken av våre digitale kanaler.
• For å markedsføre produkter og tjenester fra selskapene innenfor Studio Spornes (også via e-post og sms/mms) som kan være av interesse for deg. Hvis du ikke ønsker å motta slik informasjon, vennligst kontakt dataskyddsombud@lantmannen.com. Elektronisk markedsføring kan også velges bort via en lenke i våre utsendelser.
 
Rettslig grunnlag for vår behandling av personopplysninger
Studio Spornes behandler alltid dine personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning. Vi behandler dine personopplysninger når det er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg, håndtere eventuelle reklamasjoner eller andre typer kundesaker. Vi behandler også personopplysninger når vi har en annen legitim og berettiget interesse av det, f.eks. en interesse av å kunne markedsføre oss mot besøkere på våre digitale kanaler, eller en interesse av å kunne utvikle våre digitale kanaler eller kommunisere med deg, f.eks. via kundeservice.
Hvis Studio Spornes ønsker å behandle dine personopplysninger til et annet formål, som ifølge gjeldende lovgivning krever ditt samtykke, vil vi innhente ditt samtykke på forhånd.

Sletting
Dine personopplysninger vil bli behandlet av Studio Spornes kun så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene med behandlingen. Vi har rutiner for å sørge for at opplysningene deretter slettes.
Sikkerhet for beskyttelse av personopplysninger
Studio Spornes verner om et høyt sikkerhetsnivå for dine personopplysninger og iverksetter for dette formålet egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, endring, spredning eller ødeleggelse.

Begrensninger i utlevering av personopplysninger
Studio Spornes kan engasjere eksterne samarbeidspartnere til å utføre oppgaver for Studio Spornes regning, f.eks. til å levere IT-tjenester eller hjelpe til med markedsføring, analyser eller statistikk. Utførelsen av disse tjenestene kan innebære at Studio Spornes sine samarbeidspartnere, både innenfor EU/EØS og utenfor EU/EØS, får tilgang til dine personopplysninger. Selskaper som håndterer dine personopplysninger for Tvende Medias regning må alltid undertegne en avtale med Studio Spornes for at vi skal kunne sikre et høyt beskyttelsesnivå for dine personopplysninger også hos våre samarbeidspartnere. I forhold til samarbeidspartnere utenfor EU/EØS iverksettes spesielle beskyttelsestiltak, som f.eks. å inngå avtaler som inkluderer de standardiserte modellklausulene for dataoverføring som er vedtatt av EU-kommisjonen og som er tilgjengelige på EU-kommisjonens nettsted.
Studio Spornes kan også komme til å utlevere personopplysninger til tredjepart, som f.eks. politiet eller annen myndighet, hvis det dreier seg om etterforskning av forbrytelser eller hvis vi på annen måte er forpliktet til å utlevere slike opplysninger med hjemmel i lov eller myndighetsbeslutninger.
Studio Spornes kommer ikke til å utlevere dine personopplysninger i noen annen utstrekning enn det som beskrives i dette punktet.

Eksterne lenker
Studio Spornes digitale kanaler kan noen ganger inneholde lenker til eksterne nettsteder eller tjenester som vi ikke kontrollerer. Hvis du følger en lenke til et eksternt nettsted, oppfordrer vi deg til å orientere deg om de prinsippene for behandling av personopplysninger og informasjon som gjelder for den aktuelle siden. Denne personvernpolicyen gjelder kun for Studio Spornes digitale kanaler.

Rett til informasjon og rett til å klage
Du har visse rettigheter i forhold til det selskapet innenfor Studio Spornes som er personopplysningsansvarlig for sine personopplysninger (se kontaktinformasjon nedenfor):

• Rett til tilgang (registerutdrag) – en rettighet til å få bekreftelse og informasjon om behandling av dine personopplysninger.
• Rett til rettelse – en rett til å få feilaktige opplysninger rettet.
• Rett til sletting – en rett til å få opplysninger fjernet. Denne retten er begrenset til slike opplysninger som ifølge lov kun kan behandles med ditt samtykke, hvis du trekker tilbake samtykket og motsetter deg behandling.
• Rett til begrenset behandling – en rett til å kreve at personopplysningsbehandlingen begrenses, for eksempel hvis du motsetter deg riktigheten i opplysningene. I den tiden riktigheten undersøkes er Studio Spornes tilgang til opplysningene begrenset.

• Rett til dataportabilitet – en rett til å kreve at personopplysninger flyttes fra en personopplysningsansvarlig til en annen. Denne rettigheten er begrenset til opplysninger som du selv har levert til oss.
 
Informasjon om informasjonskapsler – og hvordan du kan unngå informasjonskapsler
 
Studio Spornes bruk av informasjonskapsler
Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsteder. En informasjonskapsel (cookie) er en liten tekstfil som plasseres på din datamaskin for eksempelvis å forbedre visse funksjoner, som navigering på nettstedet. Vi bruker også informasjonskapsler for å samle statistikk om antall besøkere på nettstedet og for å få informasjon om hvordan nettstedet brukes. Denne informasjonen gjør det mulig for oss å utvikle og optimere nettstedet. Vi bruker også informasjonskapsler for å se hvilke annonser som er relevante for deg og for å kunne evaluere våre reklamekampanjer. Disse informasjonskapslene sporer blant annet om du har sett en reklamekampanje for andre konsernselskaper på et annet nettsted og så har kommet til Studio Spornes nettsted.

Den informasjonen som samles inn via informasjonskapsler på våre nettsteder brukes kun til Studio Spornes formål, dvs. ikke til tredjeparts formål. Informasjonskapsler brukes noen ganger til å samle inn opplysninger som anses for å utgjøre personopplysninger, som f.eks. IP-adresser og informasjon koblet til IP-adressen, men ingen personopplysninger som kan henføres direkte til deg som person.

Informasjonskapsler kan enten slettes automatisk når brukeren lukker sin nettleser (såkalte sesjonsinformasjonskapsler) alternativt lagres på brukerens datamaskin for å forbedre funksjonen ved fremtidige besøk på nettstedet (såkalte faste informasjonskapsler). Også faste informasjonskapsler skal slettes automatisk etter en viss angitt tid.
Hvordan du unngår informasjonskapsler

Hvis du ikke godtar bruk av informasjonskapsler, kan du stille inn nettleseren slik at den automatisk nekter lagring av informasjonskapsler eller informerer deg hver gang et nettsted ber om å få lagre en informasjonskapsel. Via nettleseren kan også tidligere lagrede informasjonskapsler slettes. Hvis din nettleser nekter informasjonskapsler, kan det medføre at funksjonaliteten på nettstedet begrenses.

Sosiale nettverk
Nettstedet kan noen ganger ha integrert innhold og delingsverktøy fra sosiale nettverk. Disse leverandørene kan komme til å bruke informasjonskapsler på Studio Spornes nettsted. Studio Spornes har ingen tilgang til, og kan ikke råde over disse informasjonskapslene eller de opplysningene som samles inn. Du bør undersøke på den relevante tredjepartens nettsted for ytterligere informasjon om disse informasjonskapslene og om hvor du kan velge bort mottak av disse.
Kontaktinformasjon ved spørsmål om personopplysninger og informasjonskapsler
Hvis du har spørsmål angående hvordan Studio Spornes behandler dine personopplysninger eller bruker informasjonskapsler, er du velkommen til å kontakte Studio Spornes. Tilbake til hovedmeny HER

bottom of page